Privacyverklaring

1. Inleiding

Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG neemt als exploitant van de Tamaris-website de bescherming van persoonsgebonden gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens registreren en hoe wij ze gebruiken. Door technische en organisatorische maatregelen waarborgen wij, dat zowel door ons als door externe dienstverleners die voor ons werkzaam worden, wordt voldaan aan de voorschriften aangaande de bescherming van gegevens.

a) Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Daaronder vallen uw naam, uw adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht, (zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers van het onlineaanbod), hoort daar niet bij. U kunt ons onlineaanbod in principe zonder openbaarmaking van uw identiteit gebruiken.

Wanneer u producten wilt bestellen of een gebruikersaccount wilt aanmaken, vragen wij u echter naar uw naam en andere persoonlijke gegevens. Aan u de vrije keuze of u deze gegevens invoert. Voor bepaalde handelingen, zoals de bestelling van artikelen, zijn enkele gegevens absoluut vereist. De absoluut vereiste gegevens herkent u aan een sterretje dat de “verplichte velden” markeert. Mocht u daarnaast om andere gegevens gevraagd worden, die niet als “verplicht veld” gemarkeerd zijn, dan gaat het om vrijwillig te verstrekken gegevens.

b) Opslag en verwerking van persoonsgebonden gegevens

De door u verstrekte gegevens slaan wij op speciaal beschermde servers op. Deze zijn door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden beschermd. De toegang tot uw gegevens is slechts voor enkele bevoegde personen mogelijk. Deze zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de server. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Uw persoonsgebonden gegevens worden versleuteld via het internet overgedragen. Wij gebruiken voor de dataoverdracht een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

c) Verwerking van IP-adressen en overige informatie

In verband met uw toegang worden op servers gegevens opgeslagen, onder andere IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina’s. Deze gegevens maken het eventueel mogelijk individuele gebruikers te identificeren.

Het IP-adres wordt door ons niet ter identificatie van de gebruiker aangewend. Wij kunnen echter zo nodig de geregistreerde IP-adressen voor (anonieme) statistische analyse gebruiken. Bovendien gebruiken wij de informatie over uw IP-adres en overige gegevens ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (Fraud Prevention) en voor het selecteren van de juiste landversie van onze website.

d) Doorgifte persoonsgebonden gegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgebonden gegevens bij bestellingen uitsluitend binnen ons bedrijf en gelieerde ondernemingen evenals bij met de afhandeling van bestellingen belaste ondernemingen. Voor het overige geven wij uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door, met name niet voor reclamedoeleinden. Voor zover wij wettelijk of door een rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan daartoe bevoegde instanties doorgeven.

2. Afhandeling bestellingen

Voor het afhandelen van bestellingen werken wij samen met verschillende bedrijven die bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen en logistiek verantwoordelijk zijn. Wij zorgen er daarbij voor, dat ook onze partners zich houden aan de wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van gegevens.

a) Verwerking betalingen bij bestellingen

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geschiedt de verwerking van de betaling bij bestellingen zo nodig door het inschakelen van een dienstverlener. Voor zover een betaling per creditcard of via Paypal geschiedt, is een overdracht van uw persoonsgebonden gegevens aan resp. door de respectievelijke dienstverlener noodzakelijk, opdat uw bestelling kan worden uitgevoerd.

b) Cookies en webanalyse

Bij de vormgeving van onze webpagina’s letten wij erop dat deze zo comfortabel mogelijk gebruikt kunnen worden. Wij analyseren regelmatig het gebruik van onze webpagina’s en onderzoeken hoe wij de webpagina’s verder kunnen verbeteren. Hiertoe gebruiken wij onder andere de hieronder toegelichte technologieën.

c) Gebruik van cookies

Op onze webpagina’s worden cookies gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden bewaard en die uw internetbrowser opslaat. De cookies dienen vaak om een website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Zij zijn technisch noodzakelijk voor bijvoorbeeld de werking van het winkelwagentje.

Afhankelijk van inhoud en opslagduur zijn er verschillende soorten cookies. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-Cookies”, die gewist worden wanneer u uw browsersessie afsluit. Daarnaast zijn er enkele langlevende cookies door middel waarvan wij u als bezoeker herkennen. Vele cookies zijn direct van ons afkomstig, daarnaast worden afzonderlijke cookies ook door onze dienstverleners opgeslagen en geanalyseerd (zogenaamde “Third-Party-Cookies”).

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw webbrowser zo instellen, dat hij u waarschuwt zodra er cookies worden gestuurd.

d) Webtracking

Wij maken gebruik van de diensten van de firma Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlijn (www.webtrekk.com) en Google Analytics voor statistische analyse. Webtrekk GmbH is op het gebied van Web Controlling Software gecertificeerd voor gegevensbescherming door de TÜV Saarland. In het kader van de certificering werden het vastleggen en verwerken van trackingdata getoetst op conformiteit met privacyregels en dataveiligheid.

In het kader van uw bezoek aan onze website worden voor onze webcontrolling gegevens verzameld en verwerkt, die door uw browser worden doorgegeven. De verzameling geschiedt door een pixel, die aan elke webpagina is gekoppeld, evenals door het gebruik van cookies.

De verzamelde gegevens dienen ervoor anonieme gebruikersprofielen aan te maken, die als basis voor webstatistieken worden gebruikt. Er vindt dan echter geen persoonlijke identificatie van individuele gebruikers of een koppeling met overige gegevens plaats.

Tegen de gegevensverzameling en dataopslag door Webtrekk GmbH kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt, zodat dit voortaan uitblijft. Hiertoe roept u a.u.b. de volgende link op: Webtrekk - Privacyverklaring. Door bevestiging van de link wordt op uw computer een Opt-Out-Cookie geplaatst.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google“). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen en om overige met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet aan andere gegevens van Google worden gekoppeld. Wij gebruiken Google Analytics met inbegrip van de functies van Universal Analytics. Door het gebruik van Universal Analytics kunnen wij activiteiten op onze website op alle apparaten samen analyseren. Daartoe wordt iedere gebruiker door Google Analytics een gepseudonimiseerde User-ID toegewezen, die door Google aan bijvoorbeeld uw Googleaccount kan worden gekoppeld. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het vastleggen van door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren, indien u de onder de volgende link beschikbare browserplugin downloadt en installeert https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Let er a.u.b. op, dat ondanks het gebruik van Universal Analytics voor ieder gebruikt apparaat apart bezwaar moet worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop, dat op onze webpagina’s Google Analytics met de code “-anonymizeIp(),” werd uitgebreid, om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet gewist wordt.

e) Retargeting en remarketing

Onder retargeting resp. remarketing verstaan wij technologieën waarbij gebruikers die van tevoren een bepaalde webpagina hebben bezocht, ook na het verlaten van deze webpagina nog passende reclame te zien krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk internetgebruikers ook op andere dan de eigen website te herkennen, waartoe cookies van de bijbehorende dienstverlener worden gebruikt. Bovendien wordt het gedrag van de gebruiker tot dusver in aanmerking genomen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of vergelijkbare producten hem later als reclame op andere websites worden getoond. Het gaat om gepersonaliseerde reclame, die aan de behoeften van afzonderlijke gebruikers is aangepast. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet noodzakelijk dat naast de herkenning de gebruiker ook nog geïdentificeerd wordt. De voor de retargeting resp. remarketing gebruikte gegevens worden door ons ook niet aan andere gegevens gekoppeld. Wij gebruiken zulke technologieën om reclames op internet in te voegen. Voor het invoegen van advertenties maken wij gebruik van diensten van derden. Wij gebruiken onder andere diensten van Google, die het automatisch invoegen van voor de internetgebruiker interessante producten mogelijk maken. Deze functie wordt door cookies uitgevoerd. Meer informatie over deze technologie vindt u in de Privacybeleid van Google. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren, door op de volgende link te klikken: Google Austragungslink

3. Communicatie met Tamaris

U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen, onder andere via het contactformulier op onze website en de verschillende socialmedia-kanalen. Bovendien houden wij u graag regelmatig op de hoogte via onze nieuwsbrief per e-mail.

a) Contactformulier

Voor zover u het contactformulier op onze website wilt gebruiken, vragen wij u om persoonsgebonden gegevens als naam en e-mailadres. Wij verzamelen en gebruiken de via het contactformulier doorgegeven gegevens uitsluitend met het doel uw vraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Na afhandeling van de kwestie door ons worden de gegevens voorlopig opgeslagen, voor het geval u nog verdere vragen hebt. Het wissen van de gegevens kan te allen tijde worden verlangd, zo niet dan worden de gegevens na de volledige afhandeling van de kwestie gewist.

b) Socialmedia-kanalen

Op onze webpagina’s vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Google+, Instagram, Pinterest evenals het videoportaal YouTube. De links herkent u aan het desbetreffende logo van de aanbieder.

Door aanklikken van de links worden de bijbehorende socialmedia-sites geopend, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Bijzonderheden over de daar geldende bepalingen vindt u in de desbetreffende privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders, u kunt deze vinden op:

https://nl-be.facebook.com/policy.php

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ (Google+ and YouTube)

https://help.instagram.com/155833707900388

https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy

c) Newsletter

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich afmeldt. Voor zover gevraagd wordt naar aanspreektitel, voornaam en achternaam, dienen de bijbehorende gegevens voor de juiste aanspreektitel in de nieuwsbrief. Voor zover u bovendien op vrijwillige basis uw geboortedatum opgeeft, ontvangt u op uw verjaardag een speciale e-mail. Een koppeling van deze gegevens met andere gegevens vindt niet plaats.

U ontvangt bij het abonneren op de nieuwsbrief regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen evenals e-mails met een speciale aanleiding, zoals bijvoorbeeld bij speciale acties. De e-mails kunnen daarbij op basis van onze gegevens over u gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief vragen wij om uw toestemming voor een gebruikerspecifieke analyse en het aanmaken van een dito profiel. Meldt u zich alleen dan voor de nieuwsbrief aan, indien u akkoord gaat met de bovengenoemde analyse en aanmaak van een profiel. Het herroepen van uw instemming heeft automatisch tot gevolg dat u geen nieuwsbrief meer ontvangt.

Voor het abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken wij, voor zover u ons uw toestemming niet schriftelijk heeft gegeven, de zogenaamde Double-Opt-In-procedure, d.w.z. wij zullen u pas een nieuwsbrief per e-mail toesturen, indien u van tevoren uitdrukkelijk bevestigd hebt dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren. Wij zullen u dan een e-mail ter kennisgeving toesturen en u vragen, door het aanklikken van een in deze e-mail opgenomen link, te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

In het kader van het weergeven van de nieuwsbrief en het oproepen van afzonderlijke links uit de nieuwsbrief worden gegevens verzameld en verwerkt, die automatisch doorgestuurd worden. Hiertoe wordt bij het voor het eerst opvragen van een link uit de nieuwsbrief een cookie met onbeperkte looptijd geplaatst. Indien het cookie tussentijds werd gewist of u een andere browser gebruikt, wordt het cookie opnieuw opgeslagen. Met behulp van het cookie wordt u herkend en uw gebruikersgedrag kan op onze webpagina’s worden geanalyseerd. De verzamelde gegevens dienen ervoor persoonsgebonden gebruikersprofielen aan te maken. Op deze manier proberen wij de service voor u telkens te verbeteren en u nog individueler via passende aanbiedingen en acties te informeren. De links uit de nieuwsbrief bevatten een willekeurig maar uniek identificatienummer. Dit nummer kunnen wij resp. externe aanbieders die voor ons werken, registreren en opslaan, wanneer u via uw computer deze links oproept om extra informatie van onze webpagina op te vragen. Het nummer in de links wordt niet aan uw naam en andere persoonlijk identificeerbare gegevens gekoppeld, zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt bezwaar maken tegen het hierboven beschreven verzamelen en analyseren van het gebruik van links, door op [Opt-Out-Link] te klikken. Wanneer u gebruikt maakt van deze opt-out, wordt een anoniem Opt-Out-Cookie in uw browser opgeslagen, dat informeert over uw bezwaar en daardoor het verzamelen van gegevens voorkomt. Het Opt-Out-Cookie blijft in de door u gebruikte browser van kracht, totdat u het met de hulpmiddelen van deze browser wist. Wanneer u het cookie wist of een andere browser of computer gebruikt, kunnen wij echter niet meer zien dat u zo’n bezwaar hebt ingediend. Het analyseren van het gebruik van de nieuwsbrief en uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief blijft hierdoor onverminderd van kracht.

Indien u helemaal geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, kun u deze te allen tijde opzeggen, zonder dat hiermee andere kosten zijn gemoeid dan die voor toezending volgens de basistarieven. Gebruik hiervoor gewoon de in elke nieuwsbrief opgenomen afmeldlink of stuur een mededeling in tekstvorm aan ons of onze zaakgelastigde voor privacy (bv. e-mail, fax, brief).

4. Overige informatie

a) Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jongeren onder 18 jaar dienen zonder toestemming van de ouders of voogden geen persoonsgebonden gegevens aan ons door te geven; het gebruik van onze onlineshop is voor kinderen en jongeren onder 18 jaar niet toegestaan en niet mogelijk. Wij vragen kinderen niet om persoonsgebonden gegevens, verzamelen deze niet en geven deze niet aan derden door.

b) Links naar andere websites

Ons onlineaanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op het zich houden aan wettelijke privacybepalingen door exploitanten van andere websites.

c) Informatie

U hebt het recht op informatie over uw opgeslagen gegevens evenals eventueel een recht op rectificatie, blokkering of het wissen van gegevens. Contactpersoon hiervoor is onze zaakgelastigde voor gegevensbescherming.

d) Contact

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de zaakgelastigde voor gegevensbescherming van ons bedrijf:

Dr Sebastian Meyer

c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1

33602 Bielefeld

sebastian.meyer@brandi.net

e) Wijziging van de privacyverklaring

De versie van de privacyverklaring wordt door de opgegeven datum (hieronder) kenbaar gemaakt. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, zodat voortaan de gewijzigde versie van kracht is. Een op dat moment actuele versie is direct via de website op te vragen. Raadpleeg a.u.b. regelmatig de website en informeer u over de geldende privacyverklaring.

Version: July 2016