milieu

WE'RE WALKING GREEN

WE’RE WALKING GREEN – STEP BY STEP

Als familiebedrijf is duurzaam ondernemen altijd verantwoordelijk handelen dat streeft naar economisch succes op lange termijn, ook in harmonie met het milieu en de samenleving. Thema's zoals efficiënt en duurzaam energiegebruik en de ecologische omgang met hulpbronnen worden door ons in de gehele waardeketen onder de loep genomen en voortdurend vanuit een milieuvriendelijk en sociaal oogpunt ontwikkeld. Zelfs op plaatsen waar de energie-input niet kan worden verminderd of geen hernieuwbare energie gebruikt kan worden, creëren wij een zo goed mogelijk evenwicht.

Transport

Transport

Met GLS is van 01-04-2018 tot 31-03-2019 in totaal 631,21t CO2 gecompenseerd. De emissies die ontstaan tijdens het vervoer van de pakketten worden gecompenseerd door investeringen in extern gecertificeerde herbebossingsprojecten. In totaal werd 625,79 ton CO2 gecompenseerd via klimaatneutrale producten en diensten van DHL GoGreen. Deze waarde komt overeen met het CO2-verbruik van een middenklasseauto die 122 keer rond de aarde rijdt. UPS heeft al in opdracht van het bedrijf van mei 2018 tot april 2019 3662,53t CO2 gecompenseerd.

Om de ecologische belasting te verminderen, die bij het transport van onze producten ontstaat, transporteren we in Europa al sinds 2016 klimaatneutraal per pakketpost. Om dit te bereiken, verzorgen we een CO2-compensatie voor enkele duizenden tonnen uitlaatgassen. Daarom transporteren we heel bewust slechts een minimale hoeveelheid per luchtvracht en richten we ons op zeevracht met een duidelijk lagere CO2-uitstoot.

GREEN FACTS

  • Wij streven er voortdurend naar om bij het ontwerp van onze verpakkingen rekening te houden met ecologische aspecten en deze zo veel mogelijk te beperken. Sinds juli 2021 gebruiken wij al gedeeltelijk organisch materiaal om plastic voor eenmalig gebruik te vermijden. Ons doel is het in de toekomst volledig plasticvrij te produceren Voor onze TAMARIS GREENSTEP-modellen gebruiken wij al verpakkingspapier, omdozen, paardozen en hangtags die zijn gecertificeerd door de FSC (Forest Stewardship Council)

  • Naleving van de eisen van de in Duitsland en Europa geldende voorschriften is voor ons vanzelfsprekend. In het kader van ons kwaliteitsbeheer controleren wij voortdurend of de grenswaarden worden nageleefd met de hulp van internationaal erkende onderzoeks- en testinstituten.

  • Een audit door Stadtwerke Detmold heeft aangetoond dat de elektriciteit die wordt aangekocht om 'Detmolder KlimaStrom'-klanten te bevoorraden voor ons hoofdkantoor in Detmold (Duitsland), volledig afkomstig is van hernieuwbare elektriciteitscentrales.

  • Op ons hoofdkantoor in Detmold konden we het energieverbruik sinds 2013 met 75% verminderen, aangezien we leds gebruiken voor het hele verlichtingssysteem. In het algemeen hebben wij de uitgaven voor verlichting en airconditioning in het hoofdgebouw tot een minimum beperkt en aangevuld met duurzame systemen. De energiebehoefte van ons logistiek centrum, dat gebouwd is in 2009/2010, kan aanzienlijk worden verminderd door integrale planning en optimaal gebruik van de vestigingsplaatsfactoren. Het grondwater wordt gebruikt met een warmtepomp en stadsverwarming.

  • sinds 2015 kopen wij in het hoofdkantoor Detmold uitsluitend groene stroom die tot 100% afkomstig is van regeneratieve bronnen. In het jaar 2020 volgt de installatie van het grootste onderling verbonden fotovoltaïsch daksysteem met eigen verbruik in de regio Lippe, waarmee jaarlijks 250 ton CO2 kan worden voorkomen. Wij bieden ook duurzame opties zoals deelrekken, fietsverhuur en leasing van fietsen en E-Smart aan onze werknemers op het hoofdkantoor van de onderneming.

  • Met deze verbintenis zetten wij een nieuwe stap voor onze groene voetafdruk. De Wortmann groep ondersteunt de herbebossing van het Teutoburger bos voor de komende vijf jaar met € 125.000. De nieuwe verbintenis is een verdere, belangrijke bouwsteen voor de duurzame acties van het familiebedrijf en onderstreept eens te meer de solidariteit met de thuisregio Ostwestfalen-Lippe. Eén blik op het plaatselijke bos met zijn enorme kale gebieden volstaat om de drastische gevolgen van de klimaatverandering vlak voor onze deur te zien. Met het totale bedrag van € 125.000 kan 25 hectare gemengd loofbos worden gefinancierd. Dit oppervlak heeft de mogelijkheid per jaar 200 ton CO2 te binden. Samen met nog eens 250 ton CO2 jaarlijks door het gebruik van het fotovoltaïsche systeem ter grootte van een voetbalveld vermeden worden, bedraagt de som alleen door deze beide maatregelen 450 ton CO2 in een jaar.