VERANTWOORDELIJKHEID

WE TAKE CARE

WIJ NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijk denken en handelen over de hele waardeketen is voor ons een essentieel onderdeel van ons streven naar voortdurende verbetering. Wij onderhouden langdurige lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden met onze partners in de hele wereld en hechten veel belang aan hoge kwaliteitsnormen en milieunormen bij de productie. Daarbij proberen we voortdurend nieuwe wegen in te slaan op het gebied van productie, vervoer en sociale kwesties.

Lidmaatschappen/Memberships

Lidmaatschappen/Memberships

De Leather Working Group (LWG) is een ledeninitiatief dat merken, fabrikanten, detailhandelaars en toonaangevende technische deskundigen van de leerindustrie evenals andere belanghebbenden bij elkaar brengt. De certificering beoordeelt niet alleen het looiproces zelf. Normen en transparantie van werkprocessen, uitrusting en inrichting van de leerlooierij en de mate van waterverbruik zijn ook belangrijke aspecten voor de beoordeling. Het initiatief geeft ons een hoge mate van zekerheid - en onze eindverbruikers dus ook. Een ander doel van de Leather Working Group is de omstandigheden in leerlooierijen en bij tussenhandelaars transparanter te maken en een blijvende verandering teweeg te brengen. Dit houdt onder meer in dat de fabrikanten bij de verwerking van leer geen potentieel kritische stoffen gebruiken en dat het water- en energieverbruik wordt beperkt. Bovendien wordt de arbeidsveiligheid regelmatig gecontroleerd. Hiervoor heeft de Leather Working Group een audit-protocol voor de duurzame en verantwoorde leerproductie ontwikkeld en bij meer dan 10 % van de wereldwijde leerproductie geïmplementeerd.
Cads vertegenwoordigt een samenwerking voor veiliggestelde gedefinieerde normen voor schoeisel en producten van leer. Het heeft zich tot taak gesteld de kwaliteit van schoeisel en leerwaren te waarborgen en een kwaliteitskeurmerk toe te kennen aan schoeisel en leerwaren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is. Verder zet cads zich, in nauwe samenwerking met ons Head of Sustainability, actief in voor public relations ten behoeve van de productie en marketing van duurzame, vervuilingsvrije, milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde schoenen, schoenmaterialen en leerwaren.
Het Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) is een extern controle-instituut van handel en industrie met als doel de naleving, controle en verbetering van onze arbeids- en sociale voorwaarden in de productievestigingen binnen een steeds complexer wordende wereldwijde toeleveringsketen. Zelf zijn we sinds 2019 lid van de amfori BSCI.
De HDS/L vertegenwoordigt de verwerkende bedrijven in de schoen- en leerwarenindustrie en voert campagne voor hun belangen tegenover de handel, de overheid en de wetgevers.
De NA 062-04-52 AA 'schoen' ontwikkelt fysische, chemische en microbiologische testnormen evenals vereiste normen voor schoenen, schoenbestanddelen en schoenlijm.
Onder de afkorting B.A.U.M. verbindt de Federale Duitse Werkgroep voor Milieubewust Management sinds 1984 succesvol en toekomstgeoriënteerde economische, ecologische en sociale vragen, d.w.z. de beginselen van duurzaamheid, met elkaar. De energiebehoefte van ons logistiek centrum kan aanzienlijk worden verminderd door integrale planning en optimaal gebruik van de vestigingsplaatsfactoren.