Σανδάλια με ραφιά
Χρώμα τάσης κόκκινο
Ατελείωτες δυνατότητες
9 από τις 13 Ιστορίες