Oświadczenie o ochronie danych

Wprowadzenie

My, Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, jako operator oferty internetowej, jesteśmy osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty internetowej. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w stopce oferty online, osoby kontaktowe w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych są wymienione bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatności i Państwa prywatnych danych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z Europejskim Ogólnym Regulaminem o Ochronie Danych (RODO) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Niniejszą polityką prywatności informujemy, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe związane z korzystaniem z oferty on-line.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. Jednak informacje, które nie mogą być powiązane z Państwa tożsamością (takie jak informacje statystyczne, takie jak liczba użytkowników online), nie są uważane za dane osobowe.

Mogą Państwo skorzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych. Będziemy zbierać tylko ogólne informacje na temat naszej oferty online. Jednak w przypadku niektórych oferowanych usług dane osobowe będą od Państwa zbierane. Dane te są następnie przez nas przetwarzane zasadniczo wyłącznie w celu korzystania z tej usługi online, w szczególności w celu dostarczania pożądanych informacji. Podczas gromadzenia danych osobowych należy podać tylko obowiązkowe dane. Ponadto możliwe jest gromadzenie dalszych informacji, które są dobrowolnymi informacjami. Informujemy czy dane są obowiązkowe czy dobrowolne. Poinformujemy Państwa o szczegółach w odpowiedniej sekcji niniejszej polityki prywatności.

Automatyczny proces decyzyjny oparty na Państwa danych osobowych nie ma miejsca w związku z korzystaniem z naszej oferty online.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane przez nas na specjalnie chronionych serwerach w Unii Europejskiej. Są one chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp do Państwa danych jest możliwy tylko dla kilku upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za techniczne, handlowe lub redakcyjne wsparcie serwerów. Pomimo regularnych kontroli, pełna ochrona przed wszystkimi niebezpieczeństwami nie jest możliwa.

Państwa dane osobowe są szyfrowane i przesyłane przez Internet. Używamy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) do transmisji danych.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Z zasady wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług. O ile dostawcy usług zewnętrznych są przez nas wykorzystywani w ramach świadczenia usług, ich dostęp do danych jest również ograniczony do świadczenia usług. Dzięki środkom technicznym i organizacyjnym zapewniamy zgodność z przepisami o ochronie danych, a także zobowiązujemy do tego zewnętrznych usługodawców.

Ponadto nie przekazujemy danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, w szczególności w celach reklamowych. Państwa dane osobowe zostaną ujawnione tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na przekazanie danych lub jeśli będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani z powodu przepisów prawnych i / lub nakazów sądowych. Może to być w szczególności dostarczanie informacji do celów egzekwowania prawa, bezpieczeństwa lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, Art. 6 ust. a) RODO jest podstawą prawną dla przetwarzania danych.

O ile przetwarzane są Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy lub w związku z umową z Państwem, Art. 6 pkt 1 lit. b) RODO jest traktowane jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

O ile przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jest traktowane, jako podstawa prawna przetwarzania danych.

Jako podstawa prawna przetwarzania danych jest dalej Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a Państwa interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności nie wymagają ochrony Państwa danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności zawsze wskazujemy podstawę prawną, na której opieramy przetwarzanie danych osobowych.

Wymazywanie danych i czas przechowywania

Zawsze usuwamy lub blokujemy dane osobowe, kiedy minie cel ich przechowywania. Jednakże dane mogą być również przechowywane, jeżeli wynika to z wymogów prawnych, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuniemy lub zablokujemy dane osobowe po zakończeniu odpowiednich wymagań.

Korzystanie z naszej oferty online

Informacje o Państwa komputerze

Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych usług online, zbieramy następujące informacje o Państwa komputerze, bez względu na Państwa rejestrację: adres IP komputera, zapytania przeglądarki i czas tych zapytań. Ponadto status i ilość przesłanych danych są rejestrowane jako część tego zapytania. Zbieramy również informacje o produktach i wersjach na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Śledzimy, która strona internetowa uzyskała dostęp do oferty online. Adres IP komputera jest przechowywany tylko na czas korzystania z oferty online, a następnie skasowany lub anonimowany przez skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Używamy tych danych do funkcjonowania oferty online, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów, w celu określenia wykorzystania oferty online oraz do wprowadzenia poprawek lub ulepszeń. W tym celu, nasze zainteresowanie przetwarzaniem danych jest uzasadnione zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, które stanowi podstawę prawną tego przetwarzania.

Używanie plików cookie

W naszej ofercie internetowej - jak na wielu stronach internetowych - używane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które przechowują określone ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą online za pośrednictwem przeglądarki. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której wysłano plik cookie, a także informacje o wieku pliku cookie i alfanumerycznym identyfikatorze.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera i natychmiastowe udostępnienie ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć ofertę online i oferują lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę. Obejmuje to również nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Pliki cookie, które stosujemy, są tzw. Sesyjnymi plikami cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Czasami można użyć plików cookie z dłuższym okresem przechowywania, aby Państwa ustawienia i preferencje mogły zostać uwzględnione nawet podczas następnej wizyty w naszym serwisie online.

Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Mogą jednak Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Państwa o wysyłaniu plików cookie. Możliwe jest również ręczne usunięcie zapisanych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo ograniczyć lub nie skorzystać z naszej oferty online, jeśli odmówią Państwo przechowywania plików cookie lub usuną niezbędne pliki cookie.

Google Analytics

Używamy Google Analytics do analizy statystycznej. Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics korzysta z tzw. "Cookies", pliki tekstowe przechowywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w obrębie członków Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do celów analizy korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na witrynie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics, nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując ją https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji znajduje się na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje o usłudze Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że na naszej stronie internetowej Google Analytics do kodu "anonymizeIp ();" został rozszerzony do anonimizacji adresów IP, przy czym ostatni oktet jest usuwany.

Jesteśmy zdania, że ze względu na zastosowane środki ochronne (anonimizacja i możliwość sprzeciwu), przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty internetowej jako uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych jest zgodne z Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Webtrekk

Korzystamy z usług firmy Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (www.webtrekk.com) do oceny statystycznej. Webtrekk GmbH posiada certyfikat TÜV Saarland w zakresie ochrony danych w zakresie oprogramowania do kontroli sieci. W ramach certyfikacji audyt zbiera i przetwarza dane śledzone w zakresie zgodności ochrony danych i bezpieczeństwa danych.

W ramach wizyty w naszej obecności online, informacje są gromadzone i oceniane pod kątem naszego kontrolowania stron internetowych, który jest przesyłany przez przeglądarkę. Ankieta jest przeprowadzana za pomocą piksela, który jest podłączony do każdej strony internetowej, a także za pomocą plików cookie.

Zebrane dane służą do tworzenia anonimowych profili użytkowania, które są wykorzystywane jako podstawa statystyk internetowych. Jednak nie ma wówczas osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników ani kombinacji z innymi danymi.

Stworzenie statystyk internetowych jest uzasadnione naszym zainteresowaniem przetwarzaniem danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Mogą Państwo nie zgodzić się na gromadzenie danych i przechowywanie danych przez Webtrekk GmbH ze skutkiem przyszłym. Aby to zrobić, należy otworzyć poniższy link: Webtrekk - Oświadczenie o ochronie danych . Potwierdzenie linku uruchomi ustawienie pliku cookie typu "opt-out" na twoim komputerze.

Contentsquare

Firma Content Square SAS wykorzystuje pewne technologie monitorowania oraz śledzenia, takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne (usługa beacon), piksele, znaczniki i skrypty (łącznie zwane „plikami cookie”). Technologie te wykorzystywane są w celu utrzymania, udostępniania oraz ulepszania naszej strony internetowej oraz platformy skierowanej do klienta (łącznie zwane: „Strona i Platforma”), a także w celu zapewnienia naszym klientom lepszych doświadczeń (na przykład w celu śledzenia preferencji użytkowników, lepszego zabezpieczenia Strony i Platformy, identyfikacji problemów technicznych oraz monitorowania i poprawy ogólnej wydajności działania Strony i Platformy).

Strona ta zawiera informacje, czym są pliki cookie, które z nich używane są na naszej Stronie i Platformie, jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce oraz kilka przydatnych linków do dalszego zapoznania się z zagadnieniem.

Więcej informacji na temat naszych ogólnych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w tym w odniesieniu do naszych Usług, znaleźć można w naszej Polityce prywatności.

Retargeting i Remarketing

Retargeting lub remarketing odnoszą się do technologii, w których dla użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili daną witrynę, są wyświetlane odpowiedniej reklamy nawet po opuszczeniu tej witryny. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie użytkowników Internetu poza ich własną witryną internetową, do czego pliki cookie są wykorzystywane przez odpowiednich usługodawców; Ponadto uwzględniane jest poprzednie zachowanie podczas użytkowania. Na przykład, jeśli użytkownik przegląda określone produkty, mogą być później wyświetlane dla niego te lub podobne produkty jako reklamy w innych witrynach. Jest to spersonalizowana reklama dostosowana do potrzeb każdego użytkownika. Nie jest konieczne, aby spersonalizowana reklama była identyfikowana poza uznaniem użytkownika. Dane użyte do retargetingu lub remarketingu nie zostaną połączone z innymi danymi.

Używamy tej technologii do wyświetlania reklam w Internecie. W celu dostarczenia reklam korzystamy z zewnętrznych dostawców. Korzystamy między innymi z ofert Google, które umożliwiają automatyczne wyświetlanie interesujących produktów dla internauty. Ta funkcja jest realizowana przez pliki cookie. Więcej informacji o tej technologii można znaleźć w Google Polityka Prywatnościoraz na https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Instalację plików cookie do remarketingu Google i śledzenia konwersji Google AdWords można przeprowadzić przez wynajęcie odpowiedniego oprogramowania przeglądarki, odwiedzając witrynę internetową https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl i zmieniając odpowiednie Ustawienie, które im zapobiegają.

Umieszczenie reklamy jest naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Rejestracja

Mogą Państwo zarejestrować się do korzystania z naszej oferty online. W tym celu należy podać dane wymagane podczas rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Zapisujemy również datę i godzinę rejestracji oraz adres IP. W ramach procesu rejestracji uzyskujemy Państwa zgodę na wykorzystanie danych. Rejestracja ma tą zaletę, że nie muszą Państwo ponownie wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy używają Państwo naszego serwisu lub składają zamówienie.

Podstawą prawną do przetwarzania danych do rejestracji jest zgoda Art. 6 Abs. a) RODO. W zakresie, w jakim rejestrują się Państwo w celu wypełnienia lub podjęcia z nami umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowo Art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

Informacje wymagane w ramach rejestracji jako pole obowiązkowe są wymagane do realizacji lub zawarcia z nami umowy dotyczącej niektórych usług. Nie muszą się jednak Państwo rejestrować, zamówienie może zostać złożone jako „gość”. W takim przypadku należy jednak podać wszystkie dane wymagane do przetworzenia zamówienia przy każdym zamówieniu.

Wraz z rejestracją tworzone jest dla Państwa konto klienta. Dane na koncie klienta są przechowywane u nas, o ile istnieje aktywna relacja z klientem. Jeśli nie można określić aktywności w okresie trzech lat, status relacji z klientem jest nieaktywny. Mogą Państwo poprosić o usunięcie konta klienta w dowolnym momencie.

Logowanie przez media społecznościowe

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z istniejącego profilu w sieciach społecznościowych Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) oraz Google (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia) w celu rejestracji i zalogowania się do naszej oferty online. W tym celu można kliknąć na odpowiednie ikony Facebooka lub Google podczas rejestracji lub logowania. Po kliknięciu na odpowiedni symbol otworzy się nowe okno, w którym można się zalogować u odpowiedniego usługodawcy.

Zostaną Państwo również poinformowany o tym, jakie dane są przekazywane w celu uwierzytelnienia oraz rejestracji lub logowania. Na podstawie Państwa zgody możliwe jest również, że dalsze dane z Państwa profilu zostaną nam przekazane.

 Dane te (takie jak Państwa wiek lub dane dotyczące Państwa preferencji) są następnie wykorzystywane do optymalizacji naszych ofert, w tym do dostosowania naszych ofert do Państwa zainteresowań. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Aby przeprowadzić uwierzytelnienie, nawiązywane jest połączenie między urządzeniem końcowym a serwerami odpowiednich usługodawców. Dzięki temu usługodawca dostaje Państwa adres IP oraz, w razie potrzeby, dalsze informacje o Państwa urządzeniu końcowym. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez dostawcę w tym zakresie. Obowiązują informacje o ochronie danych osobowych danego usługodawcy:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google: https://policies.google.com/privacy

Przetwarzanie zamówień

Używamy danych osobowych do zamówień wyłącznie w naszej firmie i podmiotach powiązanych, a także w procesie przetwarzania zamówień.

Przechowywanie i przesyłanie danych przy zamówieniach

Do przetwarzania zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za przetwarzanie płatności i logistykę. Zapewniamy, że nasi partnerzy przestrzegają przepisów o ochronie danych. Dlatego przekazujemy dane adresowe (nazwę i adres) do odpowiedniej firmy transportowej, która dostarcza Państwu zamówione produkty. Podstawą prawną tego jest Art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy z Państwem.

Dane będą przechowywane u nas tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w celu wypełnienia zobowiązań po zawarciu umowy oraz ze względu na okresy zatrzymania w celach komercyjnych i podatkowych przez ustawowy okres. Ten okres przechowywania wynosi zwykle 10 lat od końca danego roku kalendarzowego.

Przetwarzanie płatności za zamówienia, Paypal

W zależności od wybranej metody płatności przetwarzanie płatności dla zamówień może odbywać się za pośrednictwem dostawcy usług.

W przypadku płatności kartą kredytową niezbędne dane, takie jak imię i nazwisko, adres oraz dane dotyczące zakupu, zostaną przekazane do odpowiedniej firmy obsługującej karty kredytowe.

Jeśli zapłacą Państwo przez PayPal, zostaną Państwo przekierowani na stronę Paypal za pomocą linku. Państwa dane osobowe będą przetwarzane. Są to imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane konta lub karty kredytowej. Należy zapoznać się z regulaminem, warunkami korzystania i polityką prywatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg na stronie internetowej www.paypal.com.

Podstawą prawną do zapłaty jest Art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy z Państwem, dzięki czemu metoda płatności może być dowolnie wybrana przez Państwa.

Dane będą przechowywane u nas tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w celu wypełnienia zobowiązań po zawarciu umowy oraz ze względu na okresy zatrzymania w celach komercyjnych i podatkowych przez ustawowy okres. Ten okres przechowywania wynosi zwykle 10 lat od końca danego roku kalendarzowego.

Zdolność kredytowa

W zależności od wybranej metody płatności może być konieczne sprawdzenie Państwa zdolności kredytowej. W takim przypadku będziemy polegać na zewnętrznych dostawcach usług, którym przekazujemy dane (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, wartość zamówienia), jeśli wyrazili Państwo zgodę na sprawdzenie wiarygodności kredytowej. Dane są przekazywane firmie REAL Solution Factoring GmbH, Normannenweg 32, 20537 Hamburg

Podstawą prawną kontroli kredytowej jest Art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Jeśli nie chcą Państwo wyrazić zgody na sprawdzenie wiarygodności kredytowej, konieczne może być wybranie innej formy płatności.

W ramach weryfikacji kredytowej szacuje się prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania w związku z naszym roszczeniem wynikającym z zamówienia. Otrzymujemy od naszego usługodawcy tylko wartość prawdopodobieństwa (wynik), ale bez dalszych szczegółów. Na podstawie tej wartości oceniamy następnie, czy można zaproponować pożądaną metodę płatności. Po zakończeniu testu wynik zostanie usunięty i nie zostanie zapisany jako część danych zamówienia. Nie możemy zatem później ocenić, dlaczego na przykład pewna metoda płatności nie była możliwa.

Komunikacja z nami

Mogą się Państwo skontaktować z nami na różne sposoby, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Ponadto, zapraszamy do regularnego zapoznawania się z naszym biuletynem za pośrednictwem poczty e-mail.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego w naszej ofercie online, zbieramy dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i adres e-mail. Ponadto przechowujemy adres IP, a także datę i godzinę zapytania. Przetwarzamy dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie lub wniosek.

Mogą Państwo samodzielnie zdecydować, które informacje prześlą do nas za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

Po przetworzeniu sprawy przez nas, dane są najpierw przechowywane w przypadku jakichkolwiek zapytań. Skasowanie danych może być wymagane w dowolnym momencie, w przeciwnym razie usunięcie nastąpi po całkowitym ukończeniu sprawy; ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.

Newsletter

Newsletter NEWD.Tamaris wysyłany jest przez Wortmann Fashion Retail GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 1-3, D-32758 Detmold oraz Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, Klingenbergstraße 1-3, D-32758 Detmold w ramach wspólnej odpowiedzialności zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. W ramach udzielonej przez Ciebie zgody obie wyżej wymienione firmy mogą wysyłać zarówno wspólnie, jak i oddzielnie subskrybowany newsletter NEWD.Tamaris. Zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych, obie firmy osiągnęły porozumienie w sprawie podziału odpowiedzialności. Wobec obu firmy przysługuje Ci prawo dochodzenia swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności prawo do odwołania zgody na przesyłanie newslettera; w tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych wymienionych w punkcie „Inspektor Ochrony Danych i kontakt”.
Zapisanie się do naszego newslettera oznacza, że Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do celów reklamowych do momentu anulowania subskrypcji. Będziesz regularnie otrzymywać e-maile zawierające informacje dotyczące aktualnych tematów, jak również e-maile na specjalne okazje, np. promocje. E-maile mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane na podstawie posiadanych przez nas informacji na twój temat.
Aby zapisać się do naszego newslettera, o ile nie została na to wyrażona przez Ciebie zgoda na piśmie, stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. będziemy przesyłać Ci newsletter drogą elektroniczną jedynie w przypadku, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzisz swoją chęć aktywacji wysyłki newslettera. Następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości.
Podstawę prawną dla przetwarzania Twoich danych stanowi udzielenie przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli subskrypcja newslettera nastąpiła w sposób jednoznaczny. W ramach wymogów prawnych może się również zdarzyć, że otrzymasz od nas nasz newsletter bez uprzedniego wyrażenia zgody w sytuacji, gdy złożysz u nas zamówienie na towary lub usługi, w związku z czym otrzymamy Twój adres e-mail i nie wyrazisz sprzeciwu wobec otrzymywania informacji pocztą elektroniczną. W tym przypadku podstawę prawną będzie stanowić nasz uzasadniony interes w przesyłaniu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas newslettera, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Wystarczy skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdym newsletterze lub przesłać wiadomość do nas lub do naszego Inspektora Ochrony Danych.

Media społecznościowe

Na naszej stronie znajdą Państwo linki do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest i portalu wideo YouTube. Linki rozpoznają odpowiednie logo dostawcy.

Kliknięcie linku powoduje otwarcie odpowiednich stron mediów społecznościowych, dla których ta polityka prywatności nie ma zastosowania. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów znajdują się w odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności każdego z usługodawców; Można znaleźć w:

http://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Przed otwarciem odpowiednich linków żadne dane osobowe nie są przekazywane do odpowiednich dostawców. Wywołanie połączonej strony jest jednocześnie podstawą przetwarzania danych przez odpowiednich dostawców.

Państwa prawa i kontakt

Przywiązujemy wielką wagę do wyjaśnienia przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób możliwie najbardziej przejrzysty oraz do informowania Państwa o ich prawach. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub chcą skorzystać z przysługujących im praw, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, abyśmy mogli zająć się Państwa prośbą.

Prawa zainteresowanych

Mają Państwo szerokie uprawnienia do przetwarzania swoich danych osobowych. Przede wszystkim mają Państwo pełne prawo do informacji i mogą Państwo w razie potrzeby poprosić o korektę i / lub usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych. Mogą Państwo również poprosić o ograniczenie przetwarzania i mieć prawo do zgłaszania sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam Państwo przekazują.

Jeśli chcą Państwo zgłosić swoje prawa i / lub zażądać dalszych informacji, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Ewentualnie mogą Państwo skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. Ochrony danych.

Cofnięcie zgody i sprzeciwu

Po udzieleniu zgody można ją w dowolnej chwili odwołać ze skutkiem przyszłym. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania. Osobami kontaktowymi w tej sprawie są również nasza obsługa klienta oraz nasz urzędnikiem ds. ochrony danych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na zgodzie, ale na podstawie innej podstawy prawnej, mogą się Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Państwa sprzeciw prowadzi do przeglądu i, w razie potrzeby, zakończenia przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku przeglądu i otrzymają - w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest jeszcze kontynuowane - od nas więcej informacji, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

Inspektor ochrony danych i kontakt

Wybraliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych, który wspiera nas w sprawach ochrony danych i z którym można się również bezpośrednio skontaktować. W przypadku pytań związanych z naszą obsługą danych osobowych lub dodatkowych informacji na temat kwestii związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych i jego zespołem:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
E-mail: privacy@brandi.net

Jeśli chcą Państwo osobiście skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. Ochrony danych pocztą e-mail, mogą się Państwo skontaktować z nim pod adresem sebastian.meyer@brandi.net.

Skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas jest nie zgodne z niniejszą Polityką prywatności lub obowiązującą Polityką prywatności, mogą Państwo złożyć skargę do naszego Specjalisty ds. Prywatności. Inspektor ochrony danych zbada następnie sprawę i poinformuje Państwa o wyniku. Ponadto przysługuje Państwu również prawo odwołania się do organu nadzorczego.

Dalsze informacje i zmiany

Linki do innych stron

Nasza oferta online może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są zwykle oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu powiązane strony internetowe są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dlatego zalecamy również poinformowanie innych stron internetowych o odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności.

Zmiany do niniejszej Polityki prywatności

Status tej polityki prywatności jest oznaczony datą (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, z przyszłym skutkiem. Zmiana ma miejsce w szczególności w przypadku dostosowań technicznych oferty internetowej lub zmian w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna bezpośrednio z oferty online. Zalecamy regularne sprawdzanie zmian w niniejszej polityce prywatności.

Status niniejszej Polityki prywatności: Maj 2018